Lähiökeskuksen toiminta

Lähiötyö tukee ihmisen elämää ja lisää elämänlaatua tarjoamalla virikkeitä, seuraa ja toimintaa. Lähiötyö tukee erilaisuuden hyväksymistä ja tarjoaa vertaistukea. Tarjoamme apua arkisiin asioihin, kuten laskujen maksamiseen tai hakemusten täyttämiseen ja toimimme linkkinä viranomaisiin.
Lähiökeskukset tarjoavat olohuoneen, jossa voidaan järjestää erilaisia toimintoja yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kävijöiden tarpeet ja kysynnän huomioiden järjestämme monipuolista toimintaa ja tapahtumaa arjen keskellä. Lähiökeskukset ovat kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, jotka vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Lähiökeskuksiin ovat tervetulleita kaikki ikään ja taustaan katsomatta. Tule sinäkin käymään!
Lähiökeskukset tarjoavat työkokeilu-, työelämävalmennus- ja palkkatukipaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämispaikkoja.  Lähiökeskuksissa tehtävää työtoimintaa voidaan räätälöidä joustavasti tarpeiden mukaan.

Lähiökeskukset siirtyivät 1.1.2016 osaksi Hämeen Setlementtiä.

Hämeen Setlementti ry on 1997 perustettu Hämeenlinnan seudulla toimiva monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Hämeenlinnan seudun Setlementin tehtävän toteuttamisessa näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen.